3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği!

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği!

12 Ağustos 1987 tarihinde ve 19542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler, yönetmeliğin tam metni ile haberimizde...

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ!

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik .............. Belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunan alanlarda uygulanır.

Madde 2- Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Sektörü Yavaşlattı!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Sektörü Yavaşlattı!

İmar planlarına, standartlara uygun konut üretilmesini sağlamak ve uygulayıcı idarelerden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, inşaat sektörünü yavaşlattı

Yatırımcı inşaat şirketlerinin temel atacağı projelerinde büyük hak kayıpları yaşanmasına neden olan ani yönetmelik değişikliği, arsa maliyetleri açısından da firmaları büyük zarara uğrattı. Yeni başlayacakları projelerini durdurma kararı alan inşaat firmaları, uğradıkları ekonomik zarar ile yeni konut projelerini hayata geçirmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor. Yatırımcılar, bakanlığın kendilerine yaşattığı mağduriyeti gidermesini bekliyor.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Sığınak!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Sığınak!

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar, taban alanına dahil edilmiyor. İşte Planlı alanlar tip imar yönetmeliği sığınak hükümleri...

8 Eylül 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte sığınak ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor.

Yönetmeliğe göre, sığınaklar taban alanına dahil edilmiyor. Taban alanı, bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan olarak tanımlanıyor.

Taban alanı

İmar Yönetmeliğinde Revizyon!

İmar Yönetmeliğinde Revizyon!

İmar yönetmeliğinde revizyon yapılacak. Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Erciyes, revizyon çalışması kapsamında ilçe belediyelerinin ilgili bilimleri ile toplantı yapılarak görüşlerinin alındığını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi İmar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Erciyes, "Son üç aydır gerçekleştirdiğimiz ortak hazırlıklar sonucunda, imar revizyonu çalışmalarında sona geldik. Büyükşehir sınırlarına yeni katılacak 9 ilçeyi de dikkate alarak gerçekleştirdiğimiz hazırlıklarımızı kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

İmar Yönetmeliği'ne ilişkin revizyonun, uygulaması kolay, vatandaşın güncel ihtiyacına cevap verir nitelikte hazırlandığım kaydeden Erciyes, şöyle konuştu:

"GÖRÜŞLERİNİ ALDIK"

İmar Yönetmeliği Balkon!

İmar Yönetmeliği Balkon!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde inşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartlar belirleniyor. 8 Eylül'de yapılan değişikliklere göre artık balkonlar daire metrekaresinden sayılmıyor. İşte İmar yönetmeliği balkon hükümleri...

İmar yönetmeliği balkon!
İnşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartların belirlendiği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde 8 Eylül'de yapılan değişikliklere göre artık balkonlar, daire metrekarelerine dahil edilmiyor. Söz konusu hususu kapsayan kat alanı kat sayısı ile ilgili maddeler şu şekilde sıralanıyor:

MADDE 8-

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Kat Sayıları!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Kat Sayıları!

8 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri belirleniyor...

Planlı alanlar tip imar yönetmeliği kat sayıları!
Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde 8 Eylül tarihinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte, imar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri belirtiliyor.

Buna göre, imar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri kapsamında 7,00 metreye kadar olan yollarda; Bina kat adedi bodrum hariç 2'den fazla olamıyor. Diğer bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri şu şekilde sıralanıyor.

MADDE 18-
Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik!

14 Eylül 2013 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yan bahçe ve arka bahçe tanımlamalarında değişiklik yapıldı...

14 Eylül 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28765

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (34) ve (35) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“34. Yan bahçe: Parselin ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir.

35. Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik! Stüdyo Daire Yasak!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik! Stüdyo Daire Yasak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 Eylül 2013 Pazar günü 28759 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre artık stüdyo daire yapılamıyor...

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik! Stüdyo daire yasak!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 Eylül 2013 Pazar günü 28759 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, konut alanlarına düzenleme getiriliyor.

Yapılan değişikliklere göre, en küçük dairede oturma odası alanının en az 12, yatak odası alanının 8, mutfak alanının 3.3, banyo alanının 3 ve tuvalet alanının 1.2 metrekare olması gerekiyor. Böylelikle, bir daire alanı toplam 27 metrekareden daha küçük olamıyor.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Değişikliği!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Değişikliği!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 8 Eylül 2013 Pazar günü, 28759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmelik kapsamında yer alan hükümler...

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK!

MADDE 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda, bedeli kamu kaynağı kullanılarak yapılan kamu yatırımlarında öncelikle imar planlarına, imar planlarında hüküm bulunmadığı hallerde bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.”

İmar Yönetmeliği'nde Cami Yapımı İbaresi İbadet Yeri Olarak Değişecek!

İmar Yönetmeliği'nde Cami Yapımı İbaresi İbadet Yeri Olarak Değişecek!

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle "cami yapımı" ifadesinin, "ibadet yeri" olarak değiştirildiğini bildirdi. Bayraktar ayrıca, ilçe belediyelerini güçlendirmek için düzenleme yapacaklarını açıkladı...

İMAR yetkisini elinde toplayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, büyükşehirlerin kurulmasında sonra yetkileri kısıtlanan ilçe belediyelerini güçlendirmek için düzenleme yapacaklarını açıkladı. Bayraktar, imar yönetmeliğindeki değişiklikle "cami" ifadesinin, "ibadet yeri" olarak değiştirildiğini bildirdi.

TBMM'de yasalaşan son torba tasarıyla imar yetkisinin büyük bölümünü elinde toplayan Bayraktar, yetkinin bununla da kalmayacağını, belediyelerin "imar yönetmeliklerinin" de bakanlık tarafından inceleneceğini ve onay verileceğini söyledi. Bayraktar, sohbetinde şunları söyledi:

İSTEYENE CEMEVİ

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

"Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" için haberimizi inceleyebilirsiniz...

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2014 İmar Kanunu

2014 İmar Kanunu:

İmar yönetmeliğinde köklü değişiklik!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca belirlenen tanımlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Artık imar planlan ve yerel idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle tip yönetmeliğe aykırı uygulama ve değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek...

EVA Gayrimenkul lisanslı değerleme uzmanlanndan Deniz Şahinkaya, Yeni İmar Yönetmeliğinin getirdiği yenilikleri mercek altına alıyor. Şahinkaya'nın analizine göre eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği'nin 48 maddesi değişti, söz konusu değişiklikler gayrimenkul geliştiricilerin hayatında köklü değişikliklere neden oldu. Şahinkaya, değişiklikleri 13 başlık altında değerlendiriyor.

Taşkın Alanına İnşaat Yapanlara Ağır Cezalar Var!

Taşkın Alanına İnşaat Yapanlara Ağır Cezalar Var!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki günlerde Meclis'e göndereceği İmar Kanunu Taslağına göre taşkın, çığ ve heyelan alanlarının yerleşme yeri olarak belirlenmesi yasaklanıyor ve ağır cezalar geliyor...

9 kişinin can verdiği Samsun'daki TOKİ felaketinden 3 yıl sonra sonra ilk adım atıldı. Hazırlanan yasaya göre yeni yapılacak binalar için hayati önlemler zorunlu olacak.

Arsa Sahiplerini Bekleyen Büyük Tehlike!

Arsa Sahiplerini Bekleyen Büyük Tehlike!

Vatandaşlar, gayrimenkul geliştiriciler ve müteahhitler açısından ham haldeki bir araziyi alıp imar durumunu geliştirdikten sonra satmak veya o taşınmazı farklı şekilde değerlendirmek avantajlı olduğu kadar tehlikeleri de barındırıyor...

Ülkemizde arazi yatırımı herkes için önemli bir yatırım olarak değerlendirilmektedir. Vatandaşlar, gayrimenkul geliştiriciler ve müteahhitler açısından ham haldeki bir araziyi alıp imar durumunu geliştirdikten sonra satmak veya o taşınmaz üzerinde konut, ticari alan , otel, hastane vb. şekilde değerlendirmek hep karlı olmuştur.

Ancak yeni İmar Kanunu taslağı ile getirilen yeni düzenlemelerle artık devlet hem eski kesinti oranlarını arttırmakta hem de çok büyük bir karar alarak bir arazide meydana gelen değer artışından yeniden kesinti yapma hakkını elde etmektedir.

Yeni İmar Yasası Taslağı'nda Belediyelerin İmar Yetkisi Kalkıyor Mu?

Yeni İmar Yasası Taslağı'nda Belediyelerin İmar Yetkisi Kalkıyor Mu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeni İmar Yasası Taslağı'na göre, imar yetkisi belediyeden alınıp, bakanlığa verilecek....

Yeni İmar Kanunu'na göre, ruhsatta belediye yetkiler kısıtlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yeni düzenleme ile özellikle belediyelerin imar yetkilerinin alınacağını, yetkilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacağını belirtti.

12 Mart 2013

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş