Melikgazi Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

Melikgazi Belediyesi İmar Durumu Sorgulamak için tıklayınız

İletişim Bilgileri;

Belediye Adı:
Melikgazi Belediyesi
Belediye Başkanı:
Dr.Memduh BÜYÜKKILIÇ
Vergi Dairesi:
Erciyes
Vergi Numarası
5400040696
Adres:
Seyitgazi Mah.Nuhnaci Yazgan Cad. Melikgazi / KAYSERİ
Posta Kodu:
38030
Telefon:
(0352) 207 21 00 - 01 - 02 - 03

Melikgazi Belediyesi Ana Wep Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Hacılar Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

Hacılar Belediyesi İmar Durumu Sorgulamak için tıklayınız

İletişim Bilgileri;

Kayseri Hacılar Belediyesi

Adres : Yeni Mahalle Sanayi Caddesi No:1 Hacılar / Kayseri
Telefon : +90 352 442 12 25 / 0 554 748 27 80/81/82/83/84
Faks : +90 352 442 10 04
E-mail : info@hacilar.bel.tr

Hacılar Belediyesi Ana Wep Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Talas Belediyesi İmar Durumu Sorgulama

Talas Belediyesi İmar Durumu Sorgulamak için tıklayınız

İletişim Bilgileri;

Belediye İletişim Bilgileri

Adres: Yenidoğan Mah. Pazar Cd. No:10 38280 TALAS / KAYSERİ

Web Sitesi: http:\\www.talas.bel.tr E- Mail: talas@talas.bel.tr

E-Belediye: online.talas.bel.tr

Talas Belediyesi Ana Wep Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ

3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği!

12 Ağustos 1987 tarihinde ve 19542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler, yönetmeliğin tam metni ile haberimizde...

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER TİP İMAR YÖNETMELİĞİ!

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler
Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik .............. Belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunan alanlarda uygulanır.

Madde 2- Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’ndeki Değişiklik Sektörü Yavaşlattı!

İmar planlarına, standartlara uygun konut üretilmesini sağlamak ve uygulayıcı idarelerden kaynaklanan sıkıntıları ortadan kaldırmak amacıyla Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik, inşaat sektörünü yavaşlattı

Yatırımcı inşaat şirketlerinin temel atacağı projelerinde büyük hak kayıpları yaşanmasına neden olan ani yönetmelik değişikliği, arsa maliyetleri açısından da firmaları büyük zarara uğrattı. Yeni başlayacakları projelerini durdurma kararı alan inşaat firmaları, uğradıkları ekonomik zarar ile yeni konut projelerini hayata geçirmelerinin mümkün olmadığını belirtiyor. Yatırımcılar, bakanlığın kendilerine yaşattığı mağduriyeti gidermesini bekliyor.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Sığınak!

8 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar, taban alanına dahil edilmiyor. İşte Planlı alanlar tip imar yönetmeliği sığınak hükümleri...

8 Eylül 2013'te Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte sığınak ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor.

Yönetmeliğe göre, sığınaklar taban alanına dahil edilmiyor. Taban alanı, bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan olarak tanımlanıyor.

Taban alanı

İmar Yönetmeliğinde Revizyon!

İmar yönetmeliğinde revizyon yapılacak. Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Erciyes, revizyon çalışması kapsamında ilçe belediyelerinin ilgili bilimleri ile toplantı yapılarak görüşlerinin alındığını belirtti.

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi İmar Dairesi Başkanı Ömer Faruk Erciyes, "Son üç aydır gerçekleştirdiğimiz ortak hazırlıklar sonucunda, imar revizyonu çalışmalarında sona geldik. Büyükşehir sınırlarına yeni katılacak 9 ilçeyi de dikkate alarak gerçekleştirdiğimiz hazırlıklarımızı kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

İmar Yönetmeliği'ne ilişkin revizyonun, uygulaması kolay, vatandaşın güncel ihtiyacına cevap verir nitelikte hazırlandığım kaydeden Erciyes, şöyle konuştu:

"GÖRÜŞLERİNİ ALDIK"

İmar Yönetmeliği Balkon!

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde inşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartlar belirleniyor. 8 Eylül'de yapılan değişikliklere göre artık balkonlar daire metrekaresinden sayılmıyor. İşte İmar yönetmeliği balkon hükümleri...

İmar yönetmeliği balkon!

İnşa edilecek yapılarda uyulması gereken standartların belirlendiği Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nde 8 Eylül'de yapılan değişikliklere göre artık balkonlar, daire metrekarelerine dahil edilmiyor. Söz konusu hususu kapsayan kat alanı kat sayısı ile ilgili maddeler şu şekilde sıralanıyor:

MADDE 8-

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Kat Sayıları!

8 Eylül 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri belirleniyor...

Planlı alanlar tip imar yönetmeliği kat sayıları!

Planlı alanlar tip imar yönetmeliğinde 8 Eylül tarihinde değişiklik yapıldı. Yönetmelikte, imar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri belirtiliyor.

Buna göre, imar planlarında kat adetleri belirtilmemiş yerlerde bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri kapsamında 7,00 metreye kadar olan yollarda; Bina kat adedi bodrum hariç 2'den fazla olamıyor. Diğer bina yükseklikleri ve bunlara tekabül eden kat adetleri şu şekilde sıralanıyor.

MADDE 18-

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik!

14 Kasım 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29532

YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Son Hükümler”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 66 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik! Stüdyo Daire Yasak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 Eylül 2013 Pazar günü 28759 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre artık stüdyo daire yapılamıyor...

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik! Stüdyo daire yasak!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 Eylül 2013 Pazar günü 28759 sayılı Resmi Gazete'de yayımladığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında, konut alanlarına düzenleme getiriliyor.

Yapılan değişikliklere göre, en küçük dairede oturma odası alanının en az 12, yatak odası alanının 8, mutfak alanının 3.3, banyo alanının 3 ve tuvalet alanının 1.2 metrekare olması gerekiyor. Böylelikle, bir daire alanı toplam 27 metrekareden daha küçük olamıyor.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş